999-р сувгийн хяналт

Бүтээгч нь орлогоо хянах боломжийг олгов. Бүтээл эзэмшигч Та Монголсат компанитай гэрээ байгуулан ТВ кино театр 999р сувгаар өөрийн киногоо үзэгчдэд хүргэх боломжтой.